ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
Տարածաշրջան
Երևան
Էլեկտրոնային հասցե
Հեռախոս
(+374) 10-583-157-091-907-076

(+374) 55-907-075
 
ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԲանկային գործի դասընթացների շրջանակներում ուսուցանվող նյութերը վերաբերում են հետևյալ թեմաներին`

1.Բանկային գործի հիմունքներ (բանկի կառուցվածք, ԿԲ-ի էությունն ու գործառույթները, բանկերի լիցենզավորման ընթացակարգ , բանկի ակտիվային և պասիվային գործառույթներ, կապիտալ)

2.Բանկերի վարկային և ավանդային գործառույթներ (վարկերի տրամադրման ընթացակարգ, վարկունակության գնահատման մեթոդներ, վարկերի դասակարգման չափանիշներ, գրավի էությունը, տեսակները, ավանդի էությունը, երաշխավորված ավանդ)

3.Բանկային ռիսկեր, ռիսկերի տեսակների վերլուծություն, դասակարգում, գնահատման և կառավարման մեթոդներ, ռեյտինգավորում

4.Բանկի նորմատիվներ և օրենքներ

5.Մոդուլներ և հաշվարկներ (%-ի էությունը, հաշվարկի ձևը)

6.Բանկային հաշվապահություն, լիզինգ, ֆակտորինգ ,

7.Քաղաքացիական օրենսգիրք

Ձևավորում ենք և անհատական, և խմբային պարապունքներ:

Պարապմունքները շաբաթական 3 անգամ են, դասերը 90 րոպե տևողությամբ:

Տևողությունը երեք ամիս:

Հեռ. 010583157, 091907077, 055 907075

www.educationplanet.am
Հայտարարությունը ստեղծվել է 22, Հուլիս 2019