Հաշվապահական դասընթացներ
Տարածաշրջան
Երևան
Էլեկտրոնային հասցե
Հեռախոս
(+374) 10-235-653
 
1. Տևողությունը 5ամիս (խմբակային), 3 ամիս (անհատական), շաբաթական 3 օր 2 ժամ տևողությամբ.
2. ՈՒսումնական նյութերի տրամադրում մշակված տարբերակով,
3. Հաշվապահական, ֆինանսական հաշվարկներ MICROSOFT EXCEL ծրագրով,
4. Միջազգային ստանդարտների պրակտիկ կիրառություն,
5. էլեկտրոնային ծրագրերի ուսուցանում,
6. Խմբում առավելագույնը 5-7 ուսանող,
7. ՀԾ-Հաշվապահ ԾՐԱԳՐԻ տրամադրում
8. Դասավանդում են գործող գլխավոր հաշվապահներ, որոնք աշխատում են 1С :ПРЕДПРИЯТИЕ, ՀԾ -ՀԱՇՎԱՊԱՀ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ և ունեն աշխատանքային մեծ փորձ,
9. Տրվում է ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ .
10. Անվճար 1 փորձնական պարապունք,
11. Հետուսումնական կապ և աջակցություն
ՈՒսուցանվող թեմաները.
• հաշվային պլան , հաշվապահական ձևակերպումներ, հաշվեկշիռ
• դրամական միջոցներ
• արտարժույթ
• առևտուր
• արտադրություն
• ներմուծում
• աշխատավարձի հաշվարկ
• վերջնահաշվարկ
• արձակուրդներ
• նպաստներ
• գործուղումներ
• հիմնական միջոցներ
• հաշվետվություններ և այլն
• բոլոր թեմաներին վերաբերվող օրենսդրական ակտերի տրամադրում:
Կայք`bac.am
Հայտարարությունը ստեղծվել է 16, Հունիս 2019
Օգտվողի հայտարարությունները