// Add the new slick-theme.css if you want the default styling
Kod 30458,
Տարածաշրջան
Երևան
Գին
60 000 USD
Էլեկտրոնային հասցե
Հեռախոս
(+374) 55-651-160

(+374) 10-551-845
 
varvoq vichak,hin tun,nkux 80q\m
Սենյակների քանակը
4
Հարկ
1
Ընդհանուր մակերեսը
128մ2
Հայտարարությունը ստեղծվել է 07, Դեկտեմբեր 2019
Օգտվողի հայտարարությունները
Հաճախակի դիտվող հայտարարություններ
© http://www.arucax.am 2019