// Add the new slick-theme.css if you want the default styling
C# Developer
Տարածաշրջան
Երևան
Կազմակերպության անվանումը
Fastlearn.ge
Էլեկտրոնային հասցե
 
Job description:

We are looking for 3 new C# people to join our team to work remotely from Armenia.JZero is international learning management software company with corporate clients around the world based out on London. Check us out on https://fastlearn.ge/ which is our local office based in Tbilisi, Georgia.Job Description:SKILLS: ASP.Net with C #, SQL Server, Web Service, Javascript, Jquery, JSON, Azure Knowledge (Specialty in API Management Service preferred), Basic Knowledge of HTML and CSS.General Skills:HIgh knowledge and skillset with C#

Broad understanding of designing, programming, and implementing large information systems.

Excellent analytical and problem-solving skills.

Excellent organization and time management skills.

Excellent written and verbal communication skills.

Attention to DetailJob Requirements:Have Confidence

Honest and Trustworthy

Be able to work remotely

Have no problem with taking instructions

Be able to listen to and complete correct instructions

Be able to work unsupervised

Be able to speak English (Armenian not required)Please Send Us a reply in the email with your CV to jzero@fastlearn.ge and tell us why you would be an asset to our team.Also Please write in the Subject Line the Ref Code: C# Job YerevanRequired candidate level: Mid level

Additional information

Please Send Us a reply in the email with your CV to jzero@fastlearn.ge and tell us why you would be an asset to our team.Also Please write in the Subject Line the Ref Code: C# Job YerevanSQL Server, Web Service, Javascript, Jquery, JSON, Azure Knowledge (Specialty in API Management Service preferred), Basic Knowledge of HTML and CSS.
Աշխատանքի տեսակը
Մշտական
Գրաֆիկ
Լրիվ աշխ. օր
Աշխատանքային փորձ
1-3 տարի
Հայտարարությունը ստեղծվել է 23, Սեպտեմբեր 2021
Օգտվողի հայտարարությունները
© http://www.arucax.am 2021