// Add the new slick-theme.css if you want the default styling
ՀԾ դասընթացենր
Տարածաշրջան
Երևան
Էլեկտրոնային հասցե
Հեռախոս
(+374) 77-525-075
 
Ուսուցումը հիմնված է ՀԾ-համակարգերում պրակտիկ աշխատանքների վրա:

Դասընթացի ընթացքում իրականացվում են կատարված առաջադրանքների միջանկյալ ստուգումներ: Շեղում հայտնաբերելու դեպքում, դասախոսի օգնությամբ կատարվում է սխալի պատճառի մեկնաբանում և ուղղում:

Դասընթացները վարում են հաշվապահության ավտոմատացման գործող մասնագետները, որոնք ունեն ոչ միայն դասավանդման, այլև համակարգերի հետ պրակտիկ աշխատանքի և ներդրման հսկայական փորձ:

Հաշվապահական և համակարգչային հիմնական գիտելիքների իմացությունը պարտադիր է մասնակիցների կողմից։

Դասընթացին լիարժեք մասնակցողներին տրվում է ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ.
Հայտարարությունը ստեղծվել է 02, Դեկտեմբեր 2019
Օգտվողի հայտարարությունները
© http://www.arucax.am 2019