// Add the new slick-theme.css if you want the default styling
ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԵՐ www.borsa.am
Տարածաշրջան
Երևան
Գին
AMD
Էլեկտրոնային հասցե
Հեռախոս
(+374) 10-563-107
 
Բորսայի հարթակում իրականացվելու է. ք.Երևան, Ա.Արմենակյան փ., թիվ 84/5 հասցեում գտնվող հողամասի՝ 0.05025 հա, ք. Երևան, Ազատության պող., 20 շ., թիվ 40 հասցեում գտնվող լուսանկարչատան՝ 123.2 ք.մ, հող՝ 0.095 հա, որի նկատմամբ ընդ. բաժնային սեփականություն՝ 123/2686, ք. Երևան, Սիլիկյան 5 փ., թիվ 9/1 հասցեում գտնվող բնակելի տան՝ 444 ք.մ, օժանդակ շինություններ՝ 79.9 ք.մ և 13.8 ք.մ, պարիսպ՝ 2.6 խ.մ, հող` 0.06293 հա, ք. Երևան, Ամիրյան փ., 4/4 շ., թիվ 45 հասցեում գտնվող բնակարանի /կիսակառույց/՝ 95 ք.մ, ք. Երևան, Բաբաջանյան փ., 26/6 շ., թիվ 2 հասցեում գտնվող բնակարանի՝ 84.4 ք.մ, ք. Երևան, Մ. Խորենացու փ., փակուղի, թիվ 20 հասցեում գտնվող բնակելի տան՝ 93.6 ք.մ, խորդանոց՝ 5.8 ք.մ, ավտոտնակ՝ 29.6 ք.մ, պարիսպ՝ 1.8 ք.մ, հող` 0.02386 հա, Ձորաղբյուր, Ամառանոցային փ., Գրին Վիլիջ թաղ., թիվ 1 հասցեում գտնվող հողամասի՝ 0.0625 հա, առկա է ինքնակամ կառուցված պարիսպ՝ 10 ք.մ, Ձորաղբյուր, Ամառանոցային փ., Գրին Վիլիջ թաղ., թիվ 3 հասցեում գտնվող հողամասի, ընդ. մակերեսն է՝ 0.0625 հա, առկա է ինքնակամ կառուցված պարիսպ՝ 5 ք.մ, Ձորաղբյուր, Ամառանոցային փ., Գրին Վիլիջ թաղ., թիվ 14 հասցեում գտնվող հողամասի՝ 0.0625 հա, առկա է ինքնակամ կառուցված պարիսպ՝ 4.6 ք.մ, Ձորաղբյուր, Ամառանոցային փ., Գրին Վիլիջ թաղ., թիվ 2 հասցեում գտնվող բնակելի տան՝ 327.2 ք.մ, հող՝ 0.0625 հա, առկա է ինքնակամ պարիսպ՝ 5 ք.մ, բնակելի տան ավարտվածության աստիճանը՝ մինչև 50%, Ձորաղբյուր, Ամառանոցային փ., Գրին Վիլիջ թաղ. թիվ 4 հասցեում գտնվող բնակելի տան՝ 474 ք.մ, հող՝ 0.0624 հա, պարիսպ՝ 5 ք.մ, բնակելի տան ավարտվածության աստիճանը՝ մինչև 50%, Ձորաղբյուր, Ամառանոցային փ., Գրին Վիլիջ թաղ., թիվ 11 հասցեում գտնվող բնակելի տան՝ 474 ք.մ, հող՝ 0.0624 հա, պարիսպ՝ 5 ք.մ, Ձորաղբյուր, Ամառանոցային փ., Գրին Վիլիջ թաղ., թիվ 12 հասցեում գտնվող բնակելի տան՝ 327.2 ք.մ, հող՝ 0.0625 հա, առկա է ինքնակամ կառուցված պարիսպ՝ 5.0 ք.մ, բնակելի տան ավարտվածության աստիճանը՝ մինչև 50%, Ձորաղբյուր, Ամառանոցային փ., Գրին Վիլիջ թաղ., թիվ 6 հասցեում գտնվող բնակելի տան՝ 474 ք.մ, հող՝ 0.0625 հա, պարիսպ՝ 11 խ.մ, Ձորաղբյուր, Ամառանոցային փ., Գրին Վիլիջ թաղ., թիվ 13 հասցեում գտնվող բնակելի տան՝ 474 ք.մ, պարիսպ՝ 10.64 ք.մ, հող՝ 0.0645 հա, շենքի ավարտվածության աստիճանը՝ մինչև 50%, Ձորաղբյուր համ. հասցեում գտնվող հողամասի՝ 1.31 հա, Դրախտիկ համ., 1-ին փողոց, թիվ 1/1 հասցեում գտնվող բնակելի տան՝ 201.8 ք.մ, հող` 0.0732 հա, Դրախտիկ համ., 1-ին փ., թիվ 1/2 հասցեում գտնվող հողամասի՝ 0.0768 հա, Արմենակյան 228 հասցեում գտնվող բնակելի տան՝ 668.8 ք.մ, ջրավազան 46 ք.մ, հող` 0.11 հա, Արտաշիսյան փ., թիվ 94/28 հասցեում գտնվող խողովակների կտրման արտադրամաս՝ 402ք.մ, պահակատուն և ճաշարան՝ 82.7 քմ, պահեստ՝159.6 ք.մ, պարիսպ՝11.2 ք.մ, հող՝ 0.50583 հա, առկա է 61.5 ք.մ մակերեսով ինքնակամ ծածկ, 48.0 ք.մ մակերեսով ինքնակամ պարիսպ, ինքնակամ բացված 4 պատուհան և 1 դուռ, Բաղրամյան փ., 2 շ., թիվ 63-64 հասցեում գտնվող բնակարանի, ընդ. մակերեսն է՝ 113.9 ք.մ, համապատասխանաբար 29400000, 77000000, 57600000, 39400000, 22000000, 17000000, 6000000, 6000000, 6000000, 18200000, 21000000, 21000000, 18200000, 46600000, 46700000, 22100000, 7700000, 2800000, 303400000, 166400000 և 72500000 ՀՀ դրամ մեկնարկային գներով՝ դասական, այնուհետև հոլանդական (գնի նվազեցում) եղանակով:

Գույքի ամբողջական ցանկին, ընթացիկ գներին, ինչպես նաև աճուրդի կանոնակարգին ծանոթանալու համար այցելել www.borsa.am կամ զանգահարել (010) 56 31 07 հեռախոսահամարով:

Հայտարարությունը ստեղծվել է 05, Մայիս 2017
Օգտվողի հայտարարությունները
© http://www.arucax.am 2020