-
Տարածքի ղեկավար
Տարածաշրջան
Երևան
Էլեկտրոնային հասցե
 
Պահանջնվում է Տարածքի ղեկավար ք. Պետեգորսկի > ընկերությունում (ООО «РДСК РДСК БЕТОН ГРУПП» г. Пятигорск):

Պարտականությունները՝

- Վերահսկել աշխատանքների որակը և դրա համապատասխանեցմանը նախագծային փաստաթղթաբանությանը,

- Համակարգել վարպետների աշխատանքները,

- Ապահովել սարքավորումների ճշգրիտ օգտագործումը,

- Կազմակերպել աշխատանքները և կադրերի տեղաբաշխումը, ինչպես նաև վերահսկել նրանց ռացիոնալ օգտագերծումը:

Պահանջները՝

Աշխատանքային փորձ Ճանապարհաշինարարության ոլորտում:

Լրիվ զբաղվածություն:

Հարցազրույցը անց է կացվելու սկայպի միջոցով

Կացությունը և սնունդը տեղափոխման պարագայում կքննարկվի անհատականորեն:

Աշխատավարձը՝ 70.000-100.000 ռուբլի:

Հեռ: +7-928-955-00-22

E-mail: beton.abz.18@gmail.com

Հայտարարությունը ստեղծվել է 19, Ապրիլ 2017
Օգտվողի հայտարարությունները