-
Գլխավոր ինժեներ
Տարածաշրջան
Երևան
Էլեկտրոնային հասցե
 
Պահանջնվում է Գլխավոր ինժեներ ք Պետեգորսկի > ընկերությունում (ООО «РДСК РДСК БЕТОН ГРУПП» г. Пятигорск):

Պարտականությունները՝

- Ապահովել շինարարության աշխատանքների կատարումը, ռեսուրսների նպատակային և արդյունավետ օգտագործումը:

- Ղեկավարել շինարարության վերակառուցման հեռանկարային և ընթացիկ ծրագրերը, ինչպես նաև շինարարության օբյեկտների շահագործման ծրագրերը:

- Հետևել կոնտրագենտների կողմից պայմանագրերի կատարմանը, մասնակցել պահանջների կազմմանը պարտականությունների ոչ պատշաճ իրականացման դեպքում:

- Ապահովել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը շինարարության օբյեկտների նախահաշվարկային փաստաթղթերի կազմման համար:

- Իրականացնել շինարարության օբյեկտների հանձման, ընդունման և շահագործման աշխատանքները:

- Նպաստել նորամուծությունների և բարելավման առաջարկների ներդրմանը, որոնք նվազեցնում են շինարարական աշխատանքները և կրճատում են կապիտալ ներդրումների փոխհատուցման ներդրումների ժամկետները ( չնվազեցնելով և չթերացնելով շինարարկան աշխատանքների որակը և կոնստրուկցիան):

- Ապահովել աշխատանքների կազմակերպման առաջադեմ ձևերի ներդրումը, ինչպես նաև նպատակային օգտագործել այն աշխատակիցների մասնագիտական որակավորման պոտենցիալը, ովքեր աշխատում են իրեն ենթակա բաժիններում:

- Կազմակերպել շինարարության հաշվարկների վարման և հաշվետվությունների կազմման աշխատանքները:

Պահանջները

Աշխատանքային փորձ ճանապարհաշինարարության ոլորտում:

Պայմանները՝

Ամբողջ օրվա զբաղվածություն:

Հարցազրույցը անց է կացվելու սկայպի միջոցով:

Կացությունը և սնունդը տեղափոխման դեպքում կքննարկվի անհատականորեն:

Աշխատավարձը՝ 70.000-100.000 ռուբլի:

Հեռ: +7-928-955-00-22

E-mail: beton.abz.18@gmail.com

Հայտարարությունը ստեղծվել է 19, Ապրիլ 2017
Օգտվողի հայտարարությունները