// Add the new slick-theme.css if you want the default styling
Hashvapahakan dasyntacner HC, 1C
Տարածաշրջան
Երևան
Կազմակերպության անվանումը
Bac Accouting
Էլեկտրոնային հասցե
Հեռախոս
(+374) 77-676-716
 
Ցանկանում եք ունենալ նոր աշխատանք, լինել պահանջված մասնագետ, այդ դեպքում հաշվապահ դառնալու ճանապարհը անցիր BAC-ի հետ.
BAC-ում սովորելու համար Շտապեք գրանցվել նոր սկսվող հաշվապահական դասընթացներին:

Հաշվապահություն սովորելու ժամանակ ձեռք կբերեք՝
• Հաշվապահական գործնական գիտելիքներ` հատուկ մշակված պրակտիկ նյութերի հիման վրա,
• ՀԾ հաշվապահ 6 և/կամ 1C հաշվապահական ծրագրերի պրակտիկ կիրառության հնարավորություն` հատուկ մշակված նյութերի հիման վրա,
• taxservice.am (հաշվետվությունների ներկայացման համակարգ) և e-Invoicing ծրագրերի պրակտիկ կիրառության հնարավորություն,
• Յուրաքանչյուր ուսանողի կտրամադրվի ՀԾ հաշվապահ 6 և (կամ) 1C ծրագրերը սկավառակի տեսքով՝ վերջին թարմացմամբ,
• Անմիջապես դասընթացի ավարտից հետո որպես հաշվապահ աշխատելու իրական հնարավորություն,
• Դասընթացի ավարտից հետո լավագույն ուսանողների համար աշխատանքի տեղավորման աջկացություն, ինչպես նաև մեր ընկերությունում աշխատելու հնարավորություն,
• Անվճար, անժամկետ խորհրդատվական ծառայություններ ստանալու հնարավորություն.
• Դասընթացին մասնակցության ավարտական վկայական.
Հաշվապահական դասընթացի ընթացքում տրամադրվում են՝
• ՀԾ հաշվապահ 6 և (կամ) 1C ծրագրերը սկավառակի տեսքով՝ վերջին թարմացմամբ,
• հատուկ մեթոդով մշակված նյութերը, հաշվապահական փաստաթղթերը, գրանցամատյանները, օրենսդրական ակտերը.
Դասընթացները անցկացվում են 2 տարբերակով՝
1. Խմբակային (առավելագույնը 6-8 ուսանող)՝
• տևողությունը 5 ամիս (ընդհամենը 120 ժամ)
• շաբաթական 3 օր
• յուքաքանչյուր դասընթացը 2-ական լիարժեք ժամով
2. Անհատական՝
• տևողությունը 3 - 3.5 ամիս
• շաբաթական 3օր
• յուքաքանչյուր դասընթացը 1.5-2ական ժամով
Դասընթացին մասնակցության վերջնական որոշում կայացնելու նպատակով կարող եք մինչև 6-րդ դասը փորձնական, անվճար սկզբունքով մասնակցել մեր դասընթացներին.
Վճարումները կատարվում են միայն գոհ լինելու դեպքում, ամսական տարբերակով.
Բոլոր հարգելի բացակայությունները լրացվում են անհատական պարապունքների միջոցով անվճար տարբերակով.
Դասավանդողները ընկերությունում աշխատող գլխավոր հաշվապահներ են, որոնք ունեն նաև դասվանդման մեծ փորձ.
Որպես դասընթացի արդյունավետության երաշխիք հանդիսանում են մեր ներկա և նախկին ուսանողները, որոնցից ավելի քան 500 հոգի աշխատում են, որպես հաշվապահ:
Հայտարարությունը ստեղծվել է 26, Մայիս 2020
Օգտվողի հայտարարությունները
© http://www.arucax.am 2020