// Add the new slick-theme.css if you want the default styling
ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ ԵՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԵՐ www.borsa.am
Location
Erevan
Price
AMD
Email
Phone
(+374) 563-107
 
Բորսայի հարթակում իրականացվում է ՀՀ, ք. Երևան, Աջափնյակ համ., Լուկաշինի փ., թիվ 15/6 հասցեում գտնվող բնակելի տան, ընդ. մակերեսն է՝ 259.1 ք.մ, հող՝ 0.0314 հա, ՀՀ, ք. Երևան, Կենտրոն համ., Վարդանանց փ., 32 շ., թիվ 33 հասցեում գտնվող բնակարանի, ընդ. մակերեսն է՝ 63.15 ք.մ, աճուրդային վաճառքը՝ դասական, այնուհետև հոլանդական (գնի նվազեցում) եղանակով: Գույքերի մեկնարկային գներն են համապատասխանաբար 67500000 և 28800000 ՀՀ դրամ:

Գույքի ամբողջական ցանկին, ընթացիկ գներին, ինչպես նաև աճուրդի կանոնակարգին ծանոթանալու համար այցելել www.borsa.am կամ զանգահարել (010) 56 31 07 հեռախոսահամարով:

Announcement is created 09, September 2016
Other posts by this user
© http://www.arucax.am 2019